Какво представлява хибридната отоплителна система

Стремежът към икономии и опазване на природата е движещ фактор за постоянното обновяване и модернизиране на системите за отопление. Подобно на хибридните автомобили, хибридните отоплителни системи вече имат своето място на пазара и бързо печелят привърженици.

The big gas boiler

Какво представляват хибридните отоплителни системи

Хибридна отоплителна система е тази, която използва едновременно поне два енергийни източника. Тя съчетава опита и сигурността при употреба на конвенционалните твърди и течни горива с ефективността и екологичността на безплатната възобновяема енергия.

Най-популярни са комбинациите между газови и пелетни високоавтоматизирани котли със слънчеви колектори и/или термопомпи. В управлението им се залагат три основни режима на работа, които зависят от промените във външните температури:

peleten-hibrid
1. топлинната енергия се добива от термопомпата (солара) при около и над 5° С;
2. работят и двете съоръжения, като при по-топло време водеща е термопомпата, а с намаляване на температурите започва да преобладава топлинната енергия, добита от котела;
3. остава да работи само котелът – при около -10° С и по-студено.

Управлението на системата е напълно автоматизирано. Осигурява се подгряването на битова гореща вода. Вариантът с термопомпа поема и охлаждането през лятото.

gaz-termopompa-

Кои са основните достойнства на хибридното отопление
  • Всеки от източниците на топлинна енергия се използва при климатичните условия, при които е най-изгоден. Така се стига до големи икономии на гориво, удължаване живота на съоръженията и скъсяване на срока за изплащане на системата.
  • Хибридните отоплителни системи са гъвкави и реагират адекватно на честите промени на времето.
  • Решава се ефективно проблемът за отоплението през преходните периоди, когато, за да не работи котелът на минимална мощност или дори под нея, се използват алтернативи – обикновено електричество.
  • Подходящо е за нискотемпературни отоплителни тела и подово отопление.
  • Повишава се чувствително екологичността на отоплението – веднъж поради използването на възобновяема природна енергия и ограничаване на изгарянето на конвенционални горива; втори път – поради качествения горивен процес във високотехнологичните котли на газ и пелети, на чиято база най-често се разработват хибридните отоплителни системи.

gas-solar-

Какво ви е необходимо, за да имате хибридно отопление

Можете да инвестирате в нова хибридна система за отопление – примерно с кондензен газов котел и термопомпа въздух-вода. Но можете да надградите и вече съществуващата инсталация с автоматизиран пелетен или газов котел. Само изберете модел термопомпа, която има опция за управление на хибридно отопление.

Продават се и котли, които имат вграден софтуер за работа със слънчеви колектори. Но е възможно към настоящата инсталация да инсталирате буферен съд със серпентина, в който водата да се подгрява от солара през преходните месеци. Така ще можете да се възползвате от предимствата на хибридното отопление още през следващия сезон. Достатъчно е да оразмерите добре соларните панели и да решите как ще оползотворите топлинната енергия през лятото – може би ще топлите водата в басейна?

 

Тази статия може да бъде полезна и на ваши приятели. Моля, споделете я чрез бутоните за най-популярните социални мрежи отдолу. Благодаря ви!