Започне ли някой голям ремонт, в плановете му непременно фигурира обединяване на помещения, промяна на предназначението им, бутане и преместване на стени, отваряне на врати. Много често тези стени се оказват носещи и събарянето им уврежда конструкцията на постройката, независимо дали става дума за голяма многоетажна сграда или за скромна еднофамилна къща.

Събаряне на вътрешна стена при ремонт на жилище.
При преустройството на жилището често се събарят носещи стени

Какво означава една стена да е носеща

Стената е носеща, когато поема част от товара на общата конструкция на сградата. Тя провежда натоварванията от покрива и по-горните плочи надолу към основите и фиксира геометрията на постройката. Това я прави важно условие за устойчивостта ѝ.

При сградите, строени по различни технологии, различни стени са носещи. Общото е, че разрушаването и премахването на която и да е от тях отслабва конструкцията. Въпреки че постройката няма да рухне веднага, носещата ѝ способност намалява. Намалява и експлоатационната ѝ годност, тя постепенно ще промени геометрията си, ще загуби устойчивост, ще се появят напуквания, провисвания. Ще стане лесно уязвима при земетресение и повишени натоварвания.

Строеж на къща с издигнати носещи стени.
Носещи са стените, върху които пада товара на постройката

Как да разберете кои стени са носещи

Най-сигурно е да потърсите строителните книжа на сградата. Обикновено копие от тях се пази в общината.

Донякъде можете да се ориентирате според използваната строителна технология. Така при едроплощния кофраж всички стени са носещи и не са разрешени никакви преустройства.

При панелните жилища носещи могат да са както външните, така и вътрешните стени. Носещите вътрешни са дебели около 12 – 16 см. В тях може да има по проект стандартни врати, но не и големи отвори. Външните носещи стени са около 18 – 24 см. Неносещите вътрешни с преградни функции са най-тънки – около 6 – 8 см. Всички са от стоманобетон.

В тухлените сгради обикновено всички външни стени са носещи. При някое предишно преустройство те може обаче да се превърнали във вътрешни, затова бъдете внимателни. Със сигурност са такива перпендикулярните на гредите – независимо дали те са стоманобетонни, стоманени или дървени. Но понякога с важни функции е и стената, която е успоредна на гредите и върви под централната греда.

Събаряне на външна носеща стена и разширване на помещението.
Често при преустройство външните стени се превръщат във вътрешни

Преградните по центъра на жилището най-често също са с отговорна функция. Майстори съветват да влезете в мазето – носещи са всички стени, които лежат върху основите. Друг сигурен белег, че стените са част от конструкцията на дома ви, е когато те продължават от основите до покрива – през всички етажи и плочи. Погледнете и тавана – ако набелязаната стена продължава и в таванското помещение или пък върху нея лежат гредите или плочата, то тя най-вероятно е носеща, ако просто спира до тавана – вероятно не е.

При по-модерните сгради носещите стени обикновено са част от така наречените земетръсни шайби и разбира се, ще е доста рисково и безотговорно да се събарят или пробиват.

Белег, че една стена е носеща, може да е дебелината ѝ – колкото по-дебела е, толкова по-вероятно е да споделя отговорността за носещата способност за сградата.

Задължителни стъпки, когато планирате ремонт с местене на стени

За собствената си сигурност, заради близките си и заради спокойствието на всички обитатели на сградата, не нарушавайте конструкцията на постройката самоволно. И не разчитайте на съвети по принцип, както и на чегъртане на мазилката, за да видите от какво са стените. Обърнете се към добър конструктор, който да разчете чертежите. Ако нямате чертежи, е задължително да работите със специалист. Той ще огледа на място, ще прецени типа и състоянието на конструкцията.

Укрепване на конструкцията след събаряне се налага често при премахване на носещи стени.
Ако все пак сте решени да съборите носеща стена, задължително трябва да поставите укрепваща конструкция

Може да се окаже, че е възможно да премахнете стена или да избиете врата след предварително укрепване с допълнителна конструкция. Тя трябва да бъде прецизно изчислена и реализирана с качествени материали. Колкото по-висока е сградата и колкото по-близо до основите е преустройството, толкова по-сериозно е укрепването. И в този случай строителният инженер ще ви бъде безусловно потребен.

Ваше задължение е при подобен ремонт да поискате разрешение от общината. За да го получите, вероятно ще ви е нужен професионално изработен проект.

При необходимост от сериозен ремонт, ние можем да сме ви от полза. Обадете ни се да коментираме идеите ви.

Тази статия може да бъде полезна и на ваши приятели. Моля, споделете я чрез бутоните за най-популярните социални мрежи отдолу. Благодаря ви!