Модернизиране на отоплителна система вкъщи се прави, за да се осигури по-висок топлинен комфорт на по-добра цена. Като бонус идва по-чистият въздух около дома ви и по-малкото отпадък.

Какво можете да подобрите в съществуващата отоплителна инсталация? Възможностите са доста – от котела и горивото, през самата инсталация до горелката и електрониката, контролираща горенето съобразно зададената вътрешна и реалната външна температура. Изборът ви зависи от това, какъв е наличният котел и какви са целите ви.

Пиролизен котел за домашна отоплителна система.
Пиролизният котел е с висок КПД и е препоръчителен при модернизиране на вашата отоплителна систама

Модернизиране чрез смяна на котела

Изборът на котела до голяма степен се определя от достъпността на горивото. Сред най-ефективните горивни уреди се сочат:

  • пиролизните котли с двустепенен процес на горене. На първия етап при контролирана температура от дървата се отделят горивните газове, на втория газовете се изгарят, като осигуряват много висок коефициент на полезно действие на дървесината;
  • кондензните газови котли оползотворяват и топлината от отделяната при горенето водна пара, което намалява себестойността на добитите калории;
  • пелетните котли работят с възобновяема биомаса. Постигат висока ефективност, минимален отпадък и пренебрежимо малко отделени вредности в атмосферата.
Кондензен котел на газ за домашна отоплителна система.
Ефективният кондензен котел на газ е добър избор за домашната отоплителна система

Термопомпите са най-перспективните системи за отопление и битова гореща вода, но началната инвестиция е доста голяма. За сметка на това оползотворяват безплатната геотермална и атмосферна топлина, добре се съчетават със системите с конвенционални горива и сериозно намаляват текущите разходи за отопление и битова гореща вода. Смятат се за едни от най-екологичните източници на топлинна енергия.

Модернизиране чрез смяна на горелката

Може би не ви се иска или пък нямате бюджет за смяна на котела. Тогава сменете горелката. Примерно – ако поставите пелетна горелка, ще имате модерна отоплителна система с високо ниво на автоматизация, чувствително подобрена ефективност и улеснена поддръжка и обслужване. Което пък прави подобно модернизиране напълно оправдано.

Инсталация за подово отопление - отличен вариант за домашната отоплителна система.
Подовото отопление работи с нискотемпературна отоплителна система и пести гориво

Подово отопление

Автоматизираната нискотемпературна отоплителна система се допълва чудесно с подово отопление. То се монтира лесно и осигурява отличен топлинен комфорт. При него е необходим топлоносител с доста по-ниска температура отколкото при радиаторите, а това естествено води до по-ниски разходи.

Електрониката и домашната отоплителна система

Когато така или иначе ви се налага модернизиране на отоплението вкъщи, не жалете пари за контролна електроника и стайни термостати. Те дават възможност да програмирате по часове и дни температурата в различните помещения. Датчиците отчитат моментната външна температура и според зададените параметри контролерът коригира мощността на котела.

Не се налага да се прибирате на студено, нито да отваряте прозорците, защото е прекалено топло. Оползотворявате максимално всяка произведена калория топлина, което пък означава по-нисък разход на гориво и съответно – икономии при оптимален комфорт.

Програмиране на температурите по дни и часове увеличават ефективността на вашаа отоплителна система.
Използвайте иновативна електроника, за да си осигурите оптимален комфорт при минимум разход на гориво от вашата отоплителна система

Използвайте безплатните енергийни източници

Това наистина ще е модернизиране! Може би вече използвате слънчев колектор за подгряването на вода за битови нужди. С малко средства можете да увеличите мощността на системата и да я комбинирате с автоматизирания котел. Получената хибридна отоплителна система ще ви донесе чувствителни ползи в преходните сезони.

Когато решите, че ви е нужно модернизиране на домашната отоплителна инсталация, не забравяйте, че го правите с един доста голям времеви хоризонт – десетина, че и повече години. Избирайте най-модерните към момента уреди и системи, за да могат те максимално дълго да останат актуални и ефективни спрямо бързо променящите се технологии и стандарти.

Позвънете ни при нужда, вероятно можем да ви помогнем!

Тази статия може да бъде полезна и на ваши приятели. Моля, споделете я чрез бутоните за най-популярните социални мрежи отдолу. Благодаря ви!