Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:

Наименование: ЛДЛ Ремонти ООД
ЕИК: 203616565
Регистрация по ЗДДС: BG203616565
Седалище: гр.Сливница, ул.Паисий Хилендарски №36
Адрес за кореспонденция: гр.София, жк Люлин 1, ул.Тома Георгиев, бл.003, вх.Е, магазин Е2
Телефон: +359 893 38 34 88
E-mail: privacy@e-maistor.com

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg


“ЛДЛ Ремонти” ООД (Наричано по-долу за краткост “Администратор” или “Дружеството”) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 01 октомври 2015 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.


Лични данни, които обработваме

Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на уебсайта и онлайн магазина www.e-maistor.com

Основният принцип, който спазваме при поддържането и администрирането на Уебсайта, е да изискаме само информация (данни), която ни е необходима, за да предоставим заявени от Вас услуги и да изпълним Вашите поръчки, при защита и гарантиране на интересите Ви като потребители и като субекти на лични данни.

 • извършване на поръчки и закупуване на продукти и услуги;
 • индивидуализация на страна по договора;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • изпращане на информационен бюлетин при изразено от Вас желание.

Ние не събираме, нито обработваме по друг начин чувствителни данни, включени в специални категории лични данни в Общият регламент относно защитата на данните. Освен това, ние не желаем да събираме или обработваме данни на непълнолетни лица, на възраст под 16 години.

Срокът на обработване на Вашите данни също е съобразен с целите на обработването и с нормативните изисквания за съхранение на счетоводна и данъчна информация.

Лични данни, които обработваме (в това число събираме и съхраняваме) при регистрирането Ви за услугите, предоставяни посредством Уебсайта, включват всички или част от посочените данни:

 • име – лично име и фамилия;
 • населено място;
 • e-mail;
 • телефон.

При ползването на Уебсайта, освен посочената в предходното изречение информация за Вас, ние обработваме и други данни, които показват Вашите потребителски интереси и поведение. Тези други данни се обработват във връзка с Вашето поведение като потребител на Уебсайта. Такива други данни по-конкретно включват следната информация:

 • информация за Вашия браузър;
 • информация, придобита от файлове “кукис” (cookies) (бисквитки), използване на пискел тагове и други технологии;
 • демографска информация и друга информация, осигурена от Вас;
 • обобщена информация от използването на интернет страницата.

Ние не събираме и не обработваме лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Ние и нашите доставчици на услуги – трети лица – можем да получим тези други данни по различни начини, включително:

 • През Вашия интернет браузър: Повечето интернет страници събират определен вид информация, като например Вашия IP адрес (т.е. адреса на Вашия компютър в интернет), резолюция на екрана, вид на операционната система (Windows или Mac) и версия, вид и версия на интернет браузъра, време на посещението на страницата (страниците). Използваме тази информация за цели, като изчисляване на нивото на посещаемост на интернет страницата ни, диагностициране на проблеми със сървъра и управление на интернет страницата.
 • Използване на файлове “кукис” (cookies) (бисквитки): “Кукис” са частици информация, която се съхранява директно на компютъра, който използвате, като срокът на съхранение е ограничен за определен период или за времето на интернет сесията на съответния браузър (освен ако нямата различни лични настройки на сигурност на използвания браузър). Тези файлове ни позволяват да разпознаем Вашия компютър и да събираме информация като вид на браузъра, време, прекарано на интернет страницата, посетени страници, предпочитания за езика и съответната държава на интернет страницата. Може да използваме информацията с цел сигурност, за улесняване на навигацията, за по-ефективно представяне на информацията, за персонализиране на интерфейса по време на Вашето посещение в интернет страницата или за събиране на статистическа информация относно употребата на интернет страницата ни. Тези файлове също така ни позволяват да Ви представяме реклами или оферти, които най-вероятно ще Ви допаднат. Можем още да използваме файловете “кукис”, за да проследим Вашите отговори на нашите реклами, както и да използваме файловете “кукис” или други файлове, за да проследим как използвате други интернет страници.

По-долу има описание на файловете “кукис”, които използваме на нашата интернет страница за Република България, каква е функцията им, какви данни събират и как ги използваме.

 • “Куки за географско позициониране” (Geo Location cookie) – Когато някой потребител посещава Уебсайта за първи път, ние разчитаме неговото местоположение от неговия IP адрес и използваме тази информация, за да определим за коя държава потребителят би желал да посети интернет страницата. Но този метод не е напълно точен, затова когато потребителят избере да посети интернет страницата за определена държава, ние използваме файловете “кукис”, за да запаметим тази информация и езика, на който е избрал да прегледа интернет страницата. Следващият път, когато потребителят посети интернет страницата, прочитаме файловете “кукис” и предоставяме достъп до интернет страницата за съответната държава и език, които потребителят е посетил последния път. Това се прави с цел да се осигури удобството, потребителите да не се налага отново да избират държавата, за която искат да разгледат интернет страницата. При използването на файловете “кукис” не се събират или използват лични данни.
 • “Куки Google Analytics” – Когато някой потребител посещава Уебсайта, ние използваме тези файлове основно за разпознаване на потребителя.
 • “Куки за партньорски сделки” (Affiliate cookie) – Използваме файлове “кукис” за проследяване на пикселите, които файлове се поставят на компютъра на посетителя и събират информация само за идентификацията на сделката (показват от коя партньорска интернет страница е дошъл потребителят), като отбелязват съответния час и дата. Това позволява на нашата партньорска мрежа да проследява партньорските продажби и да гарантира, че дадена продажба, която е отправена до нас се дължи на определен наш партньор. Използването на тези файлове не включва прехвърляне на лични данни.
 • “Куки на Facebook“ – Използваме тези файлове само след като Вие изрично сте се съгласили с това и сте приели нашето уведомление на Уебсайта за използването на кукис. Посредством тези файлове, ние Ви предоставяме възможност да споделяте информация, публикуване на Уебсайта в социалните мрежи и да я споделяте с Ваши приятели.

Бихме желали изрично да Ви информираме, че с поставянето на отметка в полето СЪГЛАСЕН СЪМ ДА ПОЛУЧАВАМ ИЗВЕСТИЯ НА МОЯТ E-MAIL ЗА ПРОМОЦИОНАЛНИ И НОВИ ПРОДУКТИ И ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ, Вие предоставяте съгласието си личните данни, предоставени при активирането на тази услуга, да бъдат използвани за целите на директния маркетинг – доколкото съдържанието на изпращаните информационни бюлетини имат характера на търговско съобщение по смисъла на Закона за електронната търговия и по съществото си представляват представяне на предлаганите на Уебсайта стоки и на предоставяните услуги с рекламна и търговска цел. Вие имате право, по всяко време и безплатно, да заявите отказ от услугата или отказ от обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг. Упражняването на това право се осъществява по указания в информационния бюлетин ред.

Лица, на които предоставяме личните Ви данни

За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната ѝ функционалност и с оглед Вашите интереси, ние може да предоставим данните на следните лица, които са обработващи данни:

 • Еконт – за доставки на поръчани стоки в страната и чужбина;
 • Интерлогистика – за доставки на поръчани стоки за страната и чужбина;
 • доставчици на платежни/ банкови услуги;
 • доставчици на ИТ услуги;

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Общият регламент относно защитата на данните признава редица права във връзка с Вашите лични данни. Можете да поискате достъп до Вашите данни, корекцията на грешки в нашите файлове, и/или да повдигате възражения по отношение на обработването на Вашите лични данни. Можете също така да упражните правото си на подаване на жалба пред компетентния надзорен орган или до съда. В зависимост от случая, вие можете също така да разполагате с правото да поискате изтриване на Вашите лични данни, правото на ограничаване на обработването на Вашите данни и правото на преносимост на данните.

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни – Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст. Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да оттеглите съгласието си за обработване, е при успешното завършване на поръчката.

Право на достъп – Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас. Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни. Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма. Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване – Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до Администратора.

Право на изтриване (да бъдеш “забравен”) – Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички ваши данни, с изключение на следната информация:

 • информация, която е необходима, за да удостовери, че правото ви да бъдете забравени е изпълнено;
 • техническа информация за функционирането на онлайн магазина, която информация не може да се свърже по никакъв начин с вашата личност;
 • електронна поща, с която сте извършили регистрация в онлайн магазина.

За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да подадете заявка с изпращане на искане по имейл до Администратора. Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните. Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете „забравен“, е при успешното завършване на поръчката. Администраторът не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване на обработването – Вие имате възможност да упражните това право само когато сте оспорили точността на обработваните Ваши данни, като ограничаването на обработването може да бъде само за срока, в който проверяваме точността на Вашите данни; когато обработването е неправомерно, но Вие се противопоставяте на изтриването на данните; когато ние вече не се нуждаем от Вашите данни за целите на обработването, но Вие като субект на лични данни ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на Ваши правни претенции; когато сте възразили срещу обработването и се очаква проверка дали законните интереси на администратора имат преимущество пред Вашите интереси като субект на лични данни.

Право на преносимост на данните – Вие можете да поискате от нас да прехвърлим всички или част от Вашите данни, в процес на обработване, на друг администратор във формат, пригоден за машинно четене.

Право на възражение срещу автоматизирано обработване на Вашите данни, срещу обработване чрез профилиране и срещу обработване за целите на директния маркетинг – предоставяме Ви възможност да упражните това Ваше право по всяко време и напълно безплатно.

Право на информираност за нарушения на сигурността – Вие имате право да бъдете своевременно информирани за всяко нарушение на сигурността на Вашите данни и ние ще изпълним задължението си в тази връзка, като публикуваме на Уебсайта информация за всяко такова нарушение, както и ще Ви изпращаме информация по имейл, когато сте ни предоставили такъв и той е верен.


В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg


Без да се засяга правото ви да се свързвате с надзорния орган по всяко време, можете да се свържете се с нас предварително и ние Ви обещаваме, че ще положим максимални усилия, за да разрешим проблемите Ви по взаимно съгласие.

С нас можете да осъществите контакт чрез данните за контакт, публикувани на Уебсайта.


Дружеството не е задължено да определи Длъжностно лице по защита на данните, поради което по въпроси относно защитата и сигурността на Вашите данни, се обръщайте към нашия представляващ, като използвате средствата за контакт, обявени на Уебсайта.