Стане ли дума за сухо строителство, обикновено се мисли за окачени тавани от гипсокартон и предстенни обшивки. Но то съвсем не се изчерпва само с това.

Сухото строителство е специализиран метод, при който се използват предварително промишлено произведени системи. Той може да обхваща цялостния процес по изграждане на една сграда – от конструкцията до екстериорните и интериорни решения. В основата му стои стремежът за максимално използване на иновациите за пестене на ресурси и особено на вода, както и намаляване на въздействието на строителството върху околната среда.

Дървена конструкция на къща.
Дървената конструкция е обичаен начин за сухо строителство

Сглобяемите конструкции

По същество сградите с метални и дървени конструкции са сухо строителство. Те се състоят от рамки и различен тип панели, произведени предварително и монтирани на място. В тях мокрите процеси са изключени напълно. Използват се както естествени, така модерни, високотехнологични материали – метали, дърво и дървесни плоскости, стъкло, гипс, други природни суровини, различни видове пластмаси, влакна. В огромната си част те са рециклируеми.

Сухото строителство осигурява постройки с до 8-10 пъти по-леки от построените по традиционния начин с тухли и бетон. Спестява до около 70% от времето за работа. Стените са повече от 2 пъти по-тънки от обичайните. Генерира минимално количество отпадък в сравнение с обичайното строителство.

Стоманените конструкции са част от модерното сухо строителство.
Сградите с метални конструкции са част от устойчивото сухо строителство
 • Сградите, построени чрез сглобяеми конструкции, имат минимум собствено тегло без това да компрометира здравината на конструкцията.
 • Осигуряват лесна поддръжка, лесно обновяване, модифициране при нужда и лесен ремонт.
 • Те имат експлоатационен живот, сравним с този на сградите, построени по конвенционален начин.
 • С много високо ниво са на топло-, влаго- и шумоизолация, предотвратява се не само външния шум, но и стъпковия и ударния, който се разпространява по конструктивните елементи.
 • Отговарят на високи изисквания за пожарна безопасност.
 • Имат високо крайно качество, стените и таваните са равни и прави без кривини и денивелации; осигуряват опростена маршрутизация на инсталациите – електричество, вода, канализация.
 • Скъсяват се чувствително технологичните срокове и времето за довършителни работи.
 • Създават здравословен микроклимат във вътрешността си и са с нисък разход на енергия. Изключването на мокрите процеси премахва влагата, характерна в първите няколко години за конвенционалното строителство.
 • Строителството им щади градската среда и ангажира много по-ограничени площи в процеса на извършването си.
Монтаж на готов панел при сухо строителство.
При сградите със сглобяеми конструкции понякога се монтират цели стени

Световната практика показва, че няма проблем чрез сглобяеми конструкции да се строят сгради до четири етажа.

Съвсем не е нужно да се противопоставят сухото и мокро строителство. За всяка от технологиите има достатъчно широко поле за приложение. При това много популярни са и хибридните системи, в които се обединяват сглобяеми конструкции с традиционни процедури.

Реставрация и ремонт на стари сгради

Особено подходящо е сухото строителство за ремонт и реставрация на стари сгради. Сухите технологии максимално щадят от влага и натоварване дървените гредоредни конструкции. Тук широко приложение намират така наречените сухи подове.

Различните производители произвеждат различни системи за сух под, но общите отличителни черти за тях са

 • високи топло- и шумоизолационни способности (поемат дори стъпковия шум);
 • лекота и гъвкавост, която предотвратява напукването при естественото движение на гредореда;
 • твърдост на системата като цяло, която пази от така наречено точково натоварване (краката на столовете и мебелите).

Типичните съставни части на сухите подове са изолиращи мушами и фолия, ленти за изолиране на снадките (стена-стена, стена-под), каменна вата, фибран, суха посипка (керамзит, перлит, вермикулит), плоскости – гипсофазерни, OSB и др., винтове, лепила, фугопълнители и т. н.

Сух под - един от големите успехи на сухото строителство.
Едно от успешните приложения на сухото строителство са сухите подове

Сухите подове максимално отговарят на поведението на гредоредните конструкции, но те могат да се използват навсякъде, където е важна скоростта на работа, изолационните качества на пода, здравината и надеждността. Има и варианти, в които системите за сух под се препоръчват и за мокри помещения, но ако е възможно, по-добре не ги използвайте в своята баня.

Гъвкави възможности за архитектурни и интериорни решения

Сухото строителство се развива непрекъснато. На пазара се появяват все нови и нови материали. Сглобяемите конструкции позволяват разнообразни архитектурни и дизайнерски решения. Различният тип профили и плоскости с различни характеристики дават възможност за уникални пространствени решения с висока степен на индивидуализиране.

От гипсокартон могат да се изграждат различни пространствени форми.
Сухото строителство осигурява лесно изграждане на всякакви пространствени форми

На практика няма нищо в интериора, което да не може да се реализира чрез системите за сухо строителство. Нещо повече – благодарение на въвеждането на все по-модерни материали, то все уверено превзема и дейностите за подобряване на външните части и фасадите.

Класическите гипсокартонени плоскости се произвеждат вече в огромно разнообразие. Те могат да са многопластови, с интегриран топлоизолационен слой, влаго- и пароустойчиви, пожарозащитни- със специални покрития. Предлагат се облицовани със стъклен воал и алуминиево фолио, със стоманен лист или пластмаса.

За нуждите на специализираното строителство се изработват панели, защитаващи от електрически полета и високочестотно излъчване, за защита от радиоактивни лъчения, от огнестрелно оръжие, за приложение в агресивни среди, външни условия, в басейни и т. н.

Монтаж на преградни стени при сухо строителство.
Сухото строителство позволява оптимално разпределение на пространството и бърз монтаж

Приложенията на сухото строителство в интериора и екстериора

Използването на гипсокартона, гипсофазера и други плоскости за предстенни обшивки, преградни стени и окачени тавани се среща почти във всеки дом, обществена и бизнес сграда. Популярни са също опънатите тавани и таваните от листов алуминий и пластмасови елементи. Но има много по-широко поле за приложенията им:

Суха замазка
Тя се полага чрез специално изработени гипсокартонени плоскости. Те се свързват една с друга и осигуряват гладък и прав под, на който още на следващия ден можете да полагате финишната облицовка на пода.

Повдигнати подове
Това са модулни подове, изградени чрез поставяне на панели върху метални крака. Системата позволява игра с височините и с формите. Осигурява оптимално маршрутизиране и лесно променяне на комуникационните трасета в офиси, производствени помещения и шоу румове. Подходящи са също за бани и кухни.

Маршрутизиране на кабели при сухо строителство.
Окабеляването при сухото строителсво е лесно и бързо

Специални плоскости за преградни стени
Стената от подобни гипскартонни плоскости е до 4-5 пъти по-лека от тухлената стена. Монтира се буквално за ден. Панелите включват в себе си шумо- и топлоизолация. Произвеждат се и влагоустойчиви. Позволяват не само бърз монтаж, но са достатъчно твърди, за да не пострадат от случаен удар. Освен това са с много добра товароносимост. Ако сте решили да правите стена по метода на сухо строителство, на която ще висят шкафове, използвайте тези плоскости.

Външни преградни стени и фасадни облицовки
За тях са разработени специални панели. Някои са с гипсова сърцевина и добавки, повишаващи водонепроницаемостта. Могат да са двустранно армирани със стъклен воал или друго подходящо покритие, което ги пази от влиянието на климатичните условия, включително от ултравиолетовите лъчи в слънчевата светлина.

Ако ви предстои основен или частичен ремонт, или пък довършителни работи, свържете се с нас! Специализираме в това от много години!

Тази статия може да бъде полезна и на ваши приятели. Моля, споделете я чрез бутоните за най-популярните социални мрежи отдолу. Благодаря ви!