Домакинствата харчат голяма част от бюджета си за осигуряване на топлинен комфорт – лете за охлаждане, зиме – за отопление. Но всъщност – какво означава топлинен комфорт? Има ли някакви обективни измерения, освен личното ни усещане – колкото хора, толкова и усещания.

Усещане за топлинен комфорт, който струи от радиатора и двата фотьойла.
Колкото и да сме различни и където и да живеем, имаме общо взето еднакво усещане за топлинен комфорт.

Какво е топлинен комфорт

В отговор на този въпрос най-често цитират определението, дадено от ASHRAE (Американското дружество на инженерите по отопление, охлаждане и климатизация):aq „това е състояние на ума, което изразява удовлетворение от топлинната среда и се оценява чрез субективна оценка“. Просто казано – когато се чувствате добре, нито ви е студено, нито ви е топло, сте във вашата зона на топлинен комфорт. При по-висока температура се уморявате бързо, ако ви е студено – ставате разсеяни и неспокойни.

На пръв поглед изглежда, че топлинният комфорт е изцяло субективно преживяване. Още повече, че то зависи от множество различни индивидуални характеристики като пол и възраст, физическа активност, начин на обличане. Но на практика хората имат общо взето еднакви топлинни предпочитания независимо от всички различия – дори и от мястото на живеене. А това вероятно се обуславя от общите принципи, на които почива устройството на човешкия организъм и функционирането му.

Смята се, че разумният лимит за минимален брой хора, чувстващи се добре в определени температурни граници е 80%. При определянето му се работи с два индекса – PMV (прогнозен среден вот) и PPD (прогнозен процент на недоволни). PMV показва средния вот на група хора, които гласуват колко добре се чувстват в дадената среда. PPD е функция на PMV и показва процентно недоволните.

За производствените помещения препоръчителната температура е в доста широки граници – между около 13° C и около 30° C в зависимост от извършваните дейности. За жилищата и офисите – около 21 – 23° C през зимата и около 22 – 25° C лятото. При това е добре в климатизираните сгради да се поддържа малко по-висока температура, за да се избегне температурния шок при влизане и излизане.

Поставяне на изолация за осигуряване на топлинен комфорт.
Добрата изолация подкрепя постигането на устойчив топлинен комфорт

От какво зависи топлинният комфорт

Определящи за нивото му са две групи фактори. Едните са субективни, а другите – обективни, присъщи на средата. Става дума за:

  • температурата на въздуха в помещението – измерва се в градуси по Целзий;
  • радиационна температура – излъчваната от повърхностите, от слънцето, от нагревателите и т. н.;
  • движението на въздуха (въздушните течения);
  • относителната влажност (отношението между реалното насищане на въздуха с влага и максималното количество, което той може да погълне при конкретната температура).

Топлинният комфорт е възможен, само когато тези фактори са добре балансирани. Излишната или недостатъчна влажност (над 70% и под 30%) и силното течение водят до неприятни усещания. А според специалистите радиационната температура има по-голямо значение дори от температурата на въздуха за усещането ни за комфорт.

Жена с вдигната качулка и затворен цип на якето.
Топлинният комфорт е субективно усещане

Субективните фактори включват два основни компонента – особеностите на метаболизма и облеклото. Но от значение са също активността, здравето и способността за аклиматизация, очакването за топло или студено, лесният достъп до храна и т. н.

Значение на топлинния комфорт

Наличието или отсъствието на топлинен комфорт има съществено значение не само за психо-физическото ни равновесие. Той

  • определя производителността във всяка една сфера, както и трудовите злополуки и травматизма;
  • отразява се на нивата на заболеваемост при социално значими заболявания като сърдечните, дихателните, ставните и др.;
  • коства много енергия и финансов ресурс.

Това се оказва достатъчна причина постигането на оптималния топлинен комфорт да е обект на търсенията на инвеститори, архитекти и проектанти, производители на строителни материали и системи за климатизация и вентилация, строители.

Как устойчивото строителство влияе върху топлинния комфорт в сградата

За топлинния комфорт допринася и добрата ориентация спрямо слънцегреенето.
Ориентацията спрямо релефа и слънцегреенето и големите прозорци подкрепят осигуряването на топлинен комфорт

Ориентация и остъкляване
Слънчевото греене може чувствително да повиши температурата в постройката през зимата, а липсата му – да намали необходимостта от охлаждане през лятото. Затова при проектирането ориентацията на модерните сгради спрямо терена и световните посоки е толкова важна. Площта на прозорците и остъкленията също са от значение.

Строителни материали и системи
Колебанията във външната температура се отразяват и на вътрешната. Колкото по-масивни са използваните строителни материали, толкова повече топлина акумулират и толкова повече отдават при изстиване на вътрешността на постройката. Умелото използване на топлинната инерция намалява резките температурни колебания и съответното им влияние върху топлинния комфорт.

Изолационни системи
Външната изолация плюс модерна дограма пестят значителен енергиен ресурс. Те предотвратяват загубата на топлина в студените месеци и прегряването през летните.

Отопление, вентилация и климатизация
В по-старите сгради съществува естествена циркулация на въздуха и постоянна обмяна между външната и вътрешната среда. Това оптимизира влажността и въздушните течения в сградата. Модерните изолации и дограми затварят дома (офиса) херметически. Вентилацията е затруднена, появяват се конденз и мухъл. В такива случаи решението, което възстановява оптималната вътрешна среда, са модерните системи за отопление, вентилация и климатизация (ОВК).

Монтаж на система за ОВК, осигуряваща топлинен комфорт.
Добрата система за отопление, вентилация и климатизация е предпоставка за добрия топлинен комфорт

Системи за засенване
С тяхна помощ можете да коригирате силата на слънчевото греене и прегряването на помещенията през лятото с минимум разходи.

Вентилатори
Макар че са вероятно най-неоптималният начин за осигуряване на топлинен комфорт, те са евтини, лесно достъпни и преносими – винаги са там, където са ви нужни.

Топлинният комфорт се преживява от всеки от нас индивидуално. Но в същото време той има висока социално-икономическа стойност. Постигането и контролирането му е задача на устойчивото строителство. А ако ви предстои ремонт и една от целите му е да осигури оптимален топлинен комфорт в дома ви, обадете ни се!

Тази статия може да бъде полезна и на ваши приятели. Моля, споделете я чрез бутоните за най-популярните социални мрежи отдолу. Благодаря ви!