Акустичен комфорт и начини за осигуряването му

Акустичният комфорт се свързва с преживяванията на хората, произтичащи от силата и интензивността на шумовете в обитаваното пространство. Той предполага

 • отлична акустика;
 • минимално ехо;
 • контрол върху шума от външни и вътрешни източници.

Акустичният комфорт е важен компонент на здравословната жизнена среда и условие за по-добро качество на живот. Зависи от акустичните характеристики на цялостната строителна „тъкан“ по отношение на предаването и поглъщането на звуковете. Важно е да се отбележи, че управлението и контролът върху шума са важни не само заради акустичният комфорт на обитателите на сградите, но и заради замърсяването на външната среда и повишаване на шумовия фон.

Видове шумове, нарушаващи акустичния комфорт

Външни шумове, нарушаващи акустичния комфорт
 • Външен – прониква в помещенията от външната среда – обичайните улични звуци, от трафик, от телевизора или радиото на съседите.  
 • Вътрешни – някои от семейството слуша музика, другите говорят на висок глас, жужи хладилникът.
 • Фонов – създава го електронното оборудване, отоплителната инсталация, климатизацията, водопроводът и канализацията и т. н.

Специалистите обаче говорят за различни видове и според начина на разпространение. В този смисъл те са:

 • въздушен – разпространява се по въздуха – звуците от автомобилите на улицата, разговори, музика;
 • ударен – нечии стъпки или падане на предмети се разпространяват като вибрации;
 • структурен – разпространение на вибрации по конструкцията – от удари по елементите ѝ, от инженерните съоръжения и т. н.;
 • реверберация (отразяване на звука от различни повърхности).
Реверберация на звука

В борбата за акустичен комфорт са разработени различни начини за справяне с проблема:

Абсорбиране на шума

Материалите, поглъщащи шума, намаляват обема на звуковете, отразени в пространството (реверберацията), продължителността им, разстоянието, на което се разпространяват. Резултатът е значително намаляване на ехото в помещенията. Високо ниво на абсорбиране се постига при покриване на таваните със звукопоглъщащ материал с висок клас на затихване. Времето за реверберация се скъсява, ако използвате звукопоглъщащи панели, инсталирани като малки полета на повече места. За намаляването на звуковата енергия допринасят меките мебели, интериорният текстил и меките повърхности.

Абсорбирането на външната шумотевица се постига с вертикални прегради и изолация на външните стени, а меката подова настилка поглъща ударния шум.

Блокиране на шума

Блокиране на звуците и недопускане на разпространението им е важен начин за осигуряване на комфорт. Значение за блокирането на шума имат вратите и дограмата, стените, различните физически конструкции. Тук важен показател е така нареченият клас на предаване на звука (STC). Той показва доколко определен продукт изпълнява ролята на звукова бариера. Колкото по-шумна е средата, в която е построена сградата, толкова по-висок трябва да е STC рейтингът на вратите, прозорците, стените.

Преградните стени ще блокират ефективно звуковете, ако достигат не просто до окачения таван, а до носещата конструкция на сградата. При откритите работни пространства добре ще се справят подходящи прегради и/или паравани между работните места.

За добрия акустичен комфорт е необходимо да се мисли още по време на проектирането и подбора на материалите. Многобройните изследвания показват, че звукоизолацията на ограждащите елементи на сградата е от особена важност и ако тя не е ниво, то шумоизолацията на преградните части не може да компенсира пропуските. Нещо повече, едва след определяне на ефективността на изолацията на ограждащите елементи може успешно да се планират преградните стени.

Покритие или маскиране на шума

Акустичният комфорт не само изисква снижаване на горната граница на шумност. Той изисква и определено ниво на фона. Така се намаляват смущенията от други звуци в помещението и се осигурява поверителност на разговорите, без да се пречи на останалите присъстващи.

Маскирането на звука  представлява звукова обработка, извършвана от специална технология. Серия високоговорители се монтират в решетъчна структура в или над тавана, както и система за управлението им. Звукът, който те разпространяват, е непрекъснат, сравним с този от леко издухване на въздуха. Но той е проектиран така, че напълно прикрива разговорите и другите шумове, намалява базовия им обем, изглажда пиковете. При това без да дразни човешкото ухо.

Технологията, особено заложена още при проектирането на сградата, може да подобри шумоизолацията и акустичния комфорт дори при отворени планове на сградите.

Критерии за избор на звукоизолиращи средства и методи

Начините и средствата за осигуряване на акустичен комфорт са в пряка зависимост от:

 • предназначението на помещението (сградата) – спалня, помещения за обучение, болнични стаи, офиси, спортни зали;
 • източника на шум – човешкият глас, музика, технически съоръжения, трафик;
 • начина на разпространение на шума; 
 • обемите на пространството и обособените функционални зони в него.

Христоматиен пример е звукоизолацията от ударен шум. Той се разпространява отгоре надолу и тормози живеещите отдолу съседи. Изолацията трябва да се направи на пода в жилището на горния етаж. Окаченият таван на долния етаж ще осигури надеждно препятствие пред разпространението на въздушния шум, но няма да спре ударния.

Можете ли да подобрите акустичния комфорт в дома си без сложни ремонти

Сравнително добри резултати можете да постигнете с умело използване на домакинския текстил. Говорим за дебели, пухкави килими, меки завеси и покривки, меки мебели. Мекият текстил добре поглъща звука, с което намалява както достъпа на външния шум, така и реверберацията.

Монтирането на малки акустични панели под формата на разноцветни пана с различна форма допринасят и за акустичния комфорт, и за декорирането на помещението. Подходящи са за дома и офиса, за училища, болници, конферентни сгради, рецепции и заведения и т. н.