След изолацията, в която живяхме по време на пандемията от COVID 19, интересът към селските къщи рязко нарасна и делът им в търговията с недвижими имоти чувствително се увеличи. На пазара излязоха както сравнително нови и добре поддържани постройки в отлично състояние, така и занемарени. При огледите преди сключване на сделката трудно могат да се забележат всички проблеми, особено ако нямате до себе си опитен специалист.

За да не се изненадате неприятно през първите месеци и години или пък започналият като козметичен ремонт да не се превърне в основен, направете подробно обследване на селската си къща веднага, щом влезете във владение. Идеалният вариант е да го направите, консултирайки се със строителните книжа. Проблемът е, че селските къщи на повече от 30-40 години рядко имат такива, а пък по-новите най-често са със сериозни отклонения от официалните проекти.

Кои са основните пунктове, върху които трябва да се съсредоточите?

Конструкцията

Тя е носещият скелет на постройката. По-новите къщи са със стоманобетонни конструкции, по-старите са с плочи и тухлени стени или с гредоред. Понякога гредоредът, при добра поддръжка, може да се окаже по-надежден от занемарения стоманобетон.

Когато конструкцията е с отслабена носимост и здравина, с променена геометрия, нищо добро не чака сградата. Освен това винаги, когато решите да правите преустройство, трябва да сте наясно с носещите ѝ елементи, както и с товароносимостта ѝ и задължително да се съобразявате с тях. Така бетонната плоча, отлята върху гредоред, по-скоро би претоварила конструкцията, отколкото да я заякчи. Търсете професионалисти и не експериментирайте сами.

Основата

Най-честият проблем при старите селски къщи е естественото слягане на основите с времето. Това води до размествания, макар и минимални. Те предизвикват напуквания по стените и нарушаване на геометрията, в най-лошия случай водят до компрометиране на надеждността на конструкцията като цяло. Затова наличието на пукнатини трябва да е знак, че нещо не е наред. Наблюдавайте ги известно време, ако те се разширяват, спешно ще ви е необходима помощ от строителен инженер.

Другият най-типичен проблем за основите е влагата. По-старите постройки обикновено нямат хидроизолация на основите. Ако има мазе под селската ви къща, огледайте го внимателно – търсете следи от влага – мухъл и плесен. Опитайте се да разберете предварително какво е положението с подпочвените води. На много места у нас пролет и есен те са много високи, пълнят вкопаните мазета, мият основите и създават възможност за размествания. Често дори с просто око по зидовете можете да видите докъде е стигало водното ниво и докъде по стените на стаите е пропълзявала влагата.

Оглеждайте се внимателно, особено ако огледът е през горещото лято. Едва ли искате да се окажете с басейн под селската си къща на есен.

Понякога простият оглед не може да ви каже много. Тогава причините за проблемите и елементите на сградата трябва да се изследват с технически средства и похвати.

Покривът

Той е другата най-критична точка след основите и конструкцията, която трябва да проверите внимателно. Има ли видими хлътини? Здрави ли са керемидите, има ли размествания, как изглежда конструкцията под тях, има ли нагнили и провиснали летви на скарата? Личат ли следи от вода по гредите и сливания по външните зидове?

Ако отговорът е да, значи покривът пропуска. Необходимо е спешно да се ремонтира, за да не подлагате под течащите тавани в стаите кофи и легени и да спрете по-нататъшното компрометиране на конструкцията. Преди ремонтирането или смяната на покрива е безсмислено да правите каквито и да било вътрешни подобрения в селската си къща, ако не искате да хвърляте труд и пари на вятъра.

Дори и да няма преки следи от протичане от покрива, проверете внимателно дървената конструкция. Гредите може да са отслабени от дървояди, да са заразени с гъбички, които ускоряват гниенето.

с.Мандрица

Вътрешността на помещенията – стени, тавани, подове   

Падналата мазилка от таваните и стените трябва най-напред да насочи вниманието ви към основите и покрива. Ако там всичко е наред, мазилката вероятно пада, защото е положена зле или защото е прекалено стара и е загубила качествата си. При всички случаи ще се наложи събарянето ѝ до основата и полагането на нова. Ако размерите на помещенията го позволяват, направете предстенни обшивки с гипсокартон.

Бъдете внимателни, забележите ли провиснал таван. Най-вероятно е подкожушена мазилката. Тя би могла да падне във всеки момент и да нарани сериозно някого. Съборете я. Но провисването може да е и конструктивен проблем. За решаването му се консултирайте със специалист.

Пукнатините по стените най-често са само повърхностни, по мазилката. За всеки случай ги следете. Ако се разширяват, основите слягат или пък има други сериозни фактори, които работят срещу здравината на селската ви къща.

Подът на приземните помещения често е влажен от просмукване на вода при затлачване на дренаж или липсата му. Подът на втория етаж при къщи с градоред може да иска укрепване, преди да внесете тежки мебели и уреди.

Това са основните зони, които трябва да обследвате в новопридобитата си селска къща. Неблагополучията при тях заплашват самото ѝ съществуване. Най-добре е, както за проучването им, така и за набелязването на начините за отстранение на проблемите, да работите с инженер конструктор. Това ще ви даде точна представа за състоянието на сградата и адекватен план за необходимите действия за укрепването ѝ, което пък ще удължи живота ѝ при максимална безопасност за вас и семейството ви.

В следващата статия ще се спрем на необходимостта от обследване на други,  наистина не от жизнено значение за селската ви къща системи, но пък влошаващи експлоатационните ѝ свойства и качеството ви на живот.