ОБЩИ УСЛОВИЯ на ЛДЛ РЕМОНТИ ООД

Моля внимателно прочетете общите условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако

използвате сайта се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия.

Натискайки отметката „Прочетох и се съгласявам с правила и условия на сайта” и завършвайки процеса

на поръчка на стоки, вие заявявате че сте запознати и приемате всички правила като

потребител на www.e-maistor.com, отговорен сте за вашите покупки и се съгласявате да

спазвате всички условия за ползване на електронния магазин.

Данни за ЛДЛ РЕМОНТИ ООД

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на

потребителите: ЛДЛ РЕМОНТИ ООД

– Седалище и адрес на управление: България, гр. Сливница, бул. Паисий Хилендарски

36

– Данни за кореспонденция: България, гр. Сливница, бул. Паисий Хилендарски 36

,  еmail: info@e-maistor.com, тел. 0893383488;

– Фирмата е регистрирана като администратор на личните данни.

При спор, който не може да бъде решен съвместно с избрания онлайн магазин, можете да използвате сайта ОРС (Онлайн решаване на спорове). Всички продукти в страницата подлежат на актуализация. Информацията в страницата може да бъде променяна по всяко време, като не е задължително промените да бъдат анонсирани в страницата.

Регистрация

Регистрацията на сайта е напълно безплатна и доброволна. Сайтът може да бъде

разглеждан от Потребителите свободно, без да е необходима регистрация. Цялата

информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина продукти,

включително, но не само: начин на употреба, технически характеристики, гаранционни

условия и т.н., е предоставена от производителя, респективно вносителя на съответния

продукт, като ЛДЛ РЕМОНТИ ООД не носи каквато и да е отговорност при невярно,

неточно или неправилно представена информация, както и информация, представена по

заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и

действителното положение, както и при печатни грешки.

Моля при поръчка уточнявайте допълнителното оборудване с оператора, който ще се

свърже с Вас. Фирмата не носи отговорност при промяна на снимковите и технически

данни в сайта.

Всички цени, представени в сайта, са в български лева и са валидни единствено и само

към момента на публикуването им, като ЛДЛ РЕМОНТИ ООД си запазва правото без

предупреждение да променя цените по всяко време. Отстъпката за всяка направена он-

лайн поръчка не важи за продукти, които към момента участват в

промоция. Представените в сайта цени на продукти са крайни за 1 брой и включват

всички данъци и такси.

Оn-line системата за покупки през сайта отразява наличността на артикулите към

актуалния момент на проверката. Имайки предвид динамиката в стокоооборота е

възможно определени продукти и консумативи към тях, публикувани и фигуриращи на

сайта като „налични“ към момента на проверката, да бъдат изчерпани при заявката и да

не могат да бъдат поръчани и доставени чрез on-line магазина. При всички случаи, ЛДЛ

РЕМОНТИ ООД потвърждава срока за доставка на съответния продукт.

ЛДЛ РЕМОНТИ ООД си запазва правото да изпраща търговски съобщения по имейл.

Потвърждение чрез телефон

След натискане на бутона „Поръчка”, ще получите писмо по електронната поща с

информация за Вашата поръчка. След като направите поръчка, с Вас ще се свърже

представител на ЛДЛ РЕМОНТИ ООД, за потвърждение от Ваша страна. Избрания от

Вас продукт ще бъде доставен само след потвърждение на клиента по телефона.

Плащане

Всеки клиент може да заплати цената на поръчан от онлайн магазина продукт чрез

наложен платеж с пощенски паричен превод или банково плащане.

При заплащане чрез наложен платеж с пощенски паричен превод на поръчаните и доставени

стоки,

Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката,  пълната стойност на

продукта съгласно потвърдената поръчка.

При заплащане по банков път, Потребителят заплаща сумата посочена в поръчката по

банковата сметка на ЛДЛ РЕМОНТИ ООД и след като плащането бъде потвърдено,

наш служител изпълнява доставката на поръчаните стоки.

ЛДЛ РЕМОНТИ ООД има право да изиска плащане по банков път на сумата, посочена в поръчката,

когато тя надвишава 500лв с включен ДДС.

Доставка

Сроковете за доставка са съобразени с графика на куриерска фирма Еконт за

съответното населено място. Потребителят има право и е препоръчително да използва услугата ПРЕГЛЕД на пратката преди да заплати нейната стойност. Датата на доставка на поръчани през сайта продукти се

уточнява при телефонното потвърждение на поръчката.

Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена.

Потребител, по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи

обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения

договор до 15 дневен срок от доставката, като върне закупените продукти във вида (с

количество или качество), в който са му били доставени, като ЛДЛ РЕМОНТИ ООД ще

възстанови заплатената сума.  На възстановяване не подлежат допълнителните разходи

във връзка с доставката на продукти.

Необходимо е Потребителят да ни уведоми изрично за отказа си чрез електронна поща,

писмо или друг удобен за него начин. За да упражни правото си на отказ, Потребителят може да

използва Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ при online покупки.

Продуктът следва да бъде изпратен обратно до нас чрез куриерска фирма Еконт Експрес (БЕЗ

наложен платеж).

Потребителят следва да поеме преките разходи по връщане на стоката.

Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна

окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания. ЛДЛ РЕМОНТИ

ООД си запазва правото, в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от

употреба, драскотини, удари, увредена от токов удар, с липсващи консумативи,

гаранционна карта и т.н., да прецени дали да приеме върнатата стока.

Не се приема отказ от продажбата и за продукти, които са изготвени по поръчка или

съгласно индивидуалните предпочитания на Потребителя, както и в останалите случаи

по чл. 57 от Закона за защита на потребителите.

Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на ЛДЛ

РЕМОНТИ ООД преди изтичането на 14-дневния срок.

Сумата се възстановява с банков превод или с пощенски паричен превод през Еконт Експрес.

При възстановяване по банков превод сумата се превежда по лична сметка на клиента до 14 дни след получаване на продукта в офиса ни.

При пощенски паричен превод през Еконт Експрес, сумата се възстановява в рамките на 14 дни

след получаването на продукта в офиса ни.

ЛДЛ РЕМОНТИ ООД запазва правото си да отложи изплащането на сумите, докато не получи

продуктите обратно.

Отговорност

Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития,

проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и

разпореждания на компетентните държавни органи. Доставчикът не носи отговорност

за времето, през което Сайтът не е достъпен поради непреодолима сила. Доставчикът

не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица.

Всички права запазени

Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, програми и друга

информация, публикувани на сайта, са собственост на ЛДЛ РЕМОНТИ ООД или

неговите партньори, и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му

права. Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна и др. на част или цялото

съдържание на сайта е забранено и ще се преследва по предвидения от закона ред,

освен ако е налице изрично съгласие на ЛДЛ РЕМОНТИ ООД и/или неговите

партньори за съответния вид използване.

Други

ЛДЛ РЕМОНТИ ООД се ангажира да предоставя само услугите, представени в сайта,

по начина,  по който са представени. Цялата информация,  представена на сайта,

включително, но не само: дизайн, наличности, цени и местонахождение на продуктите,

е валидна единствено и само към момента на представянето й, като ЛДЛ РЕМОНТИ

ООД си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност

на Потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и

представената информация за цени, наличности и т.н., за да е своевременно

информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. В случай, че е

необходимо допълнително одобрение от наша страна, то следва да бъде дадено. В

противен случай,  независимо от потвърждаване на поръчката, същата ще бъде считана

за невалидна. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга

потвърдени от страна на ЛДЛ РЕМОНТИ ООД преди извършването й поръчки. За

неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на

действащото в Република България законодателство.

Потребителят и ЛДЛ РЕМОНТИ ООД се съгласяват, че всички изявления помежду им

във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да

бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на

Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за

електронната търговия. Предполага се, че електронните изявления, извършени от

Потребителите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от

Потребителя при извършване на регистрация. Всички спорове по тълкуването и

изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на

договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина продукти ще

бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова и ако

подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от

компетентния съд .

Права на потребителите съгласно ЗЗП

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба

потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе

стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да

избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е

невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в

сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако

неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на

обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2. значимостта на несъответствието;

3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е

свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства

на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора

за продажба.

(2) (Предишна ал. 1 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в

съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец,

считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2

потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената

сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в

съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи

за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта

й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение

за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и

когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той

има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за

намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна

на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от

предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да

удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от

потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя

чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по

чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не

може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската

стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две

години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната

на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и

потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг

срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл. “Славейков” №4А, ет. 3, 4 и 6

тел.: 02 / 980 25 24

гореща линия: 0700 111 22

уеб сайт: www.kzp.bg